Conference:2000 - 2009

Press Release
Photo Gallery

21st PANEUROPEAN SHIPPING CONGRESS, 4th. February 2021 
Split, Croatia

 

20th PANEUROPEAN SHIPPING CONGRESS 

20th February 2020. FACULTY OF ECONOMICS, UNIVERSITY OF SPLIT - CVITE FISKOVICA 5, SPLIT,   CROATIA

DEKLARACIJA XX. PANEUROPSKOG POMORSKOG KONGRESA

Na XX. PANEUROPSKOM POMORSKOM KONGRESU u Splitu, održanome dana 20. 02. 2020. g. na Ekonomskom fakultetu u Splitu, doneseni su slijedeći zaključci:

 1. Kao incijator formiranja i funkcioniranja strateške alijanse za razvoj Europske brodogradnje Capt. Ivan Knežević je na XX Paneuropskom Pomorskom Kongresu predstavio Autorski Projekt pod nazivom : „Eco Industry Eco Seaports LNG Industry Solar Industry“, investicija se mjeri u trilijunima eura, Projektom je predviđena puna zaposlenost kapaciteta Europskih i Hrvatskih brodogradilišta, zapošljavanje velikog broja radnika, jačanje konkurentnosti Europskih brodogradilišta naspram dalekoistočnim zemljama, priliv sredstava u proračun na lokalnoj i državnoj razini sa brojnim pozitivnim reperkusijama na gospodarstvo zemalja članica EU.
 2. Predstavljenim Projektom u toč. 1. još jednom je potvrđena opstojnost Hrvatskih i Europskih Brodogradilišta, usvojeni su najviši standardi očuvanja okoliša, Projekt implicira najsuvremeniju tehnologiju primjerenu 21 stoljeću i daje zamašnjak razvoju popratne industrije na razini cijele EU u narednih 50 godina
 3. Za opstanak brodogradilišta Uljanik u Puli i 3. Maj u Rijeci Pomorski Institut je osigurao podršku Europske Komisije na postavkama Projekta Restrukturiranja i sanacije Uljanik Grupe u Bruxsellesu, verifikacijom tog Projekta od strane Visokog Ureda za restrukturiranje u industriji Margrethe Vestager, Executive Vice President.
 4. Predstavljeni Projekt i poslovni plan jasno pokazuju visoku profitabilnost poslovanja Uljanik Grupe u iznosu od 65-75 milijuna eura godišnje, za uspiješnu implementaciju Projekta držimo neophodnim da se otklone postojeće nekompetentne upravljačke strukture i upravljanje brodogradilištima povjeri stručnom kadru sa referencama, znanjem i stručnošću na odgovarajućoj profesionalnoj razini
 5. Pravne posljedice verifikacije Projekta Restrukturiranja Uljanik Grupe od strane Europske komisije su decidirane, brodogradilišta Uljanik i 3. Maj nije dopušteno uništavati provedbom nezakonitog stečaja i likvidacije, a sve odluke donijete u stečajnim postupcima društava Uljanik Grupe su NIŠTAVNE, pravo na isticanje ništavnosti se NE GASI
 6. Uložen je ogroman trud i rad istaknutih članova Pomorskog Instituta na kreiranju strategije i podrške opstojnosti brodograđevnoj industriji na lokaciji Pule i Rijeke, koju Hrvatsko pravosuđe evidentno opstruira, stoga predstoji da Europska komisija otkloni poteškoće u primjeni prava EU, da izviješće o stanju u Hrvatskom pravosuđu proslijedi na razmatranje Europskom parlamentu zbog neprovođenja Direktiva i stvaranja pravne nesigurnosti pri primjeni Europskih pravila, te narušavanja funkcioniranja unutarnjeg tržišta EU
 7. S obzirom da postojeći kadar u hrvatskom pravosuđu nije izvršio uspostavu pravne države i vladavine prava ni nakon 30 godina od neovisnosti Hrvatske Države, vrijeme je da se osigura imenovanje nekompromitiranog kadra u sudstvu i državnom odvjetništvu prema transparentno utvrđenim kriterijima izvrsnosti, vrhunskim referencama, sa istančanim osijećajem za pravednost, etičnost i moral kakav i priliči ovako odgovornoj instituciji
 8. Neplanski rast, betonizacija obale i masovni turizam su kontraproduktivni i nisu spojivi sa održivim i odgovornim upravljanjem turističke priobalne destinacije u Republici Hrvatskoj
 9. Posebno iskoristiv promotor nacionalne turističke ponude su povijesne ličnosti u svrhu promidžbe i brendiranja turističke ponude, kao poseban doživljaj turističkog sadržaja u privlačenju sve zahtijevnije turističke klijentele
 10. Za razvoj hrvatskog turizma od iznimne je važnosti adaptacija i sanacija zgrada svjetionika, te ulaganje u žičare uvođenjem temeljite rekonstrukcije u postojećim postavkama turističke ponude kako bi se izbjegla zagušenost prometnica u priobalju i otvorila perspektiva razvoja turističke ponude na postavkama studije-Projekta prof. Dr. sci Nevena Šerića Ekonomski Fakultet u Splitu jer bi se implementacijom znanosti ostvarili višestruko veći ekonomski pokazatelji u turizmu od rezultata u dosadašnjim turističkim sezonama.
 11. Samo na postavkama znanosti se mogu organizirati projekti u skladu sa najnovijim zahtjevima tržišta uz očuvanje prirodnih resursa, dakle neophodan je iskorak u turističkoj ponudi utemeljen na znanstvenim postavkama prezentiranima na XX Paneuropskom Pomorskom Kongresu na Ekonomskom Fakultetu u Splitu

U potpisu:

Učesnici XX. Paneuropskog Pomorskog Kongresa 2020. Split, Croatia

TEMA KONFERENCIJE

Održivo i odgovorno upravljanje turističkim razvojem priobalne destinacije Topics:

 • Turizam i nacionalni identitet
 • Tradicija i turizam
 • Razvoj i upravljanje specijaliziranim turističkim proizvodima
 • Logistika turističke destinacije
 • Brodogradnja i turizam

International Scientific Committee

President

Šerić Neven, Ph.D. Faculty of economics Split, University of Split, Croatia

Members

Apfelthaler Gerhard, Ph.D. School of management, California Lutheran University, USA

Bašan Lorena, Ph.D. University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Croatia

Bulović Neno, Ph.D. University of moder science CKM, Mostar, BiH

Djogo Marko, Ph.D. Faculty of economics, University of east Sarajevo, BiH

Danilović Damjan, Ph.D. Faculty of economics, University of east Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Hrepić Zdeslav, Ph.D. Columbus State University, Columbus, USA

Jakšić Stojanović Anđela, Ph.D. Podgorica, University Mediterranean, Montenegro

Janičić Radmila, Ph.D. Faculty of Organisational Sciences University of Belgrade, Serbia

Jurišić Marijana, Ph. D. Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Croatia

Kursan Ivana, Ph.D. Faculty of economics Split, University of Split, Croatia

Ljubica Jasenko, Ph.D. National Researh University, Higher School of Economics, St. Petersburg Campus, Russia

Markovina Roko, Ph. D. Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Split, Croatia

Melović Boban, Ph.D.  Faculty of economics Podgorica, University of Montenegro, Montenegro

Meža Peter, Ph.D. International School for Social and Business Studies Celje, Slovenia

Nedelko Zlatko, Ph.D. Faculty of Economics and Business, Maribor Slovenia

Pepur Mario, Ph.D. Faculty of economics Split, University of Split, Croatia

Perišić Mate, Ph.D. General Manager of Plovput, Split, Croatia

Peronja Ivan, Ph.D. Faculty of maritime studies, University of Split, Croatia

Rebić,Mladen, Ph.D. University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Šarenac Nemanja, Ph.D. University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Trpeski Predrag, Ph.D. Faculty of economics, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia.

Zbigniew Bentyn, Ph.D.  Department of International Logistics University of Poznań, Poland

ORGANIZING COMMITTEE:

Capt. Ivan Knezevic, Chairman

Ela Šunjić, mag.oec.

Mr. Vjeran Filippi

Mr. Ivo Grga

SECRETARY

Marina Knežević dipl. iur.

CONTACT US

Phone: + 385 (0)21 58 76 77

Mobile: + 385 (0)99 425 64 01

E-mail: hsd@vip.hr

www.hrvatsko-svicarsko-drustvo.com

PROGRAM KONFERENCIJE

10.45-11.00

Registracija

11.00-11.15

Otvorenje konferencije

Pozdravni govori:

Prof.dr.sc. Neven Šerić, dipl.oecc.

Capt. Ivan Knežević, Predsjednik Hrvatsko Švicarskog društva Split

11.15-11.30

Neven Šerić, Nacionalni identitet i razvoj specijalizirane turističke ponude destinacije

11.30-11.45

Metličić Dominik, Grafički dizajn u funkciji isticanja marketinških obilježja destinacijskih ikona

11.45-12.00

Jurić Ena, Povijesne osobe kao prepoznatljive ikone turističke destinacije

12.00-12.15

Smajo Jure, Cialdini-ev koncept i turizam

12.15-12.30

Višić Ante, Potencijal tradicije u razvoju specijaliziranih turističkih proizvoda: poslovni slučaj grad Split

12.30-12.45

Babić Ana Maria, Nužnost specijalizacije destinacijskog turističkog proizvoda: poslovni slučaj grad Makarska

12.45-13.00

Peronja Ivan, Značaj logistike u upravljanju turističkim razvojem destinacije

13.00-13.15

Perišić Mate, Turistička valorizacija Hrvatskih svjetionika jučer, danas, sutra

13.15-13.30

Marina Knežević, Verifikacija projekta restrukturiranja od strane Europske Komisije

13.30 – 13.45

Ivan Knežević, Eko industrija, Eko morske luke, LNG industrija, solarna industrija

13.45-14.15

Diskusija

14.15 - 14.45

Zaključci konferencije

14.50 – 15.30

Ručak

19th PANEUROPEAN SHIPPING CONFERENCE 

 22nd November 2018. FACULTY OF ECONOMICS, UNIVERSITY OF SPLIT - CVITE FISKOVICA 5, SPLIT,   CROATIA

Split, 22. studenoga 2018.

DEKLARACIJA XIX PANEUROPSKOG POMORSKOG SIMPOZIJA

Na XIX Paneuropskom pomorskom simpoziju u Splitu, održanome na Ekonomskom fakultetu u Splitu, temeljem panel izlaganja i diskusija doneseni su slijedeći zaključci:

 1. Opstanak hrvatske brodogradnje je jedna od rijetkih platformi koje mogu osigurati značajniju stopu gospodarskog rasta Republike Hrvatske.
 2. U cilju jačanja konkurentnosti europskih brodogradilišta u odnosu na dalekoistočne zemlje, predstavljen je Projekt pod nazivom :“Povratak Europske Brodogradnje“ koji jamči da će implementacijom temeljnih odrednica ovog Projekta Europska Brodogradilišta poslovati profitabilno, tržišno održivo i zapošljavati 1.351.536 novih radnika
 3. Primjenom predstavljenog Projekta u poslovanje brodogradilišta zbog enormnog doprinosa razvoju Europske Brodogradnje i pozitivnih reperkusija na cjelokupno gospodarstvo Europe, što bi u konačnici rezultiralo jačanju ugleda naše zemlje u odnosu na ostale članice EU, na način da bi bili prepoznati i visoko pozicionirani u sferi gospodarstva i znanosti   
 4. Nije upitna podrška Europske unije opstanku hrvatske brodogradnje obzirom da se u svaku novogradnju izgrađenu u Republici Hrvatskoj većinom ugrađuje inozemni materijal i oprema, što je perspektiva za ostale članice EU. Postojeću strukturu ugrađenog materijala i opreme treba mijenjati u korist sastavnica proizvedenih u Republici Hrvatskoj. Tako opstanak brodogradnje predstavlja i perspektivu za rast cjelokupnog industrijskog sektora u RH.
 5. U kontekstu aktualnih problema brodogradilišne industrije Republike Hrvatske konstatira se da su isti posljedica  tzv. Vrdoljakovog modela privatizacija prema kome je iz budžeta RH tijekom proteklih 5 godina privatiziranim brodogradilištima uplaćeno 12 milijardi kuna za pokrivanje gubitaka uz dodatne 2,7 milijarde izravnih novčanih dotacija. Takvi financijski transferi (osigurane isplate plaća neovisno o broju narudžbi novogradnji) pogodovali su isključivo nedovoljno kompetentnom vrhovnom menadžmentu hrvatskih brodogradilišta koji se nije dostatno zalagao za dobivanje novih narudžbi. Obustavljanjem tih financijskih transfera sva tako privatizirana brodogradilišta su se našla u problemima koji su eskalirali nemogućnošću isplate plaća.   
 6. Sugerira se resornom Ministarstvu izrada modela ponderiranja plovidbenih koridora na teritorijalnom moru Republike Hrvatske kako bi se različitim taksama brodskih pristojbi uravnotežilo opterećenje istih, posebice u ljetnom periodu. Takvi modeli ponderiranja se primjenjuju u svim razvijenim pomorskim zemljama pa se nacionalni model može razviti na njihovim iskustvima.
 7. Sugerira se resornom Ministarstvu da poduzme potrebne radnje radi omogućavanja racionalnijeg obračuna financijskih obveza za crusing kompanije obzirom na evidentne negativne reperkusije neplanskog rasta ovoga vida nautičkog turizma u priobalju Republike Hrvatske.
 8. Obzirom na rastuću stopu udjela zračnog prometa u ukupnim turističkim dolascima u Republiku Hrvatsku i zagušenje prometnica u sezoni preporučljivo je na lokalnim razinama razvijati modele pomorskih transfera od zračnih luka do priobalnih destinacija.
 9. Obzirom da su low cost zračni prijevoznici posebno iskoristiv promotor nacionalne turističke ponude sugerira se aktivnije djelovanje predstavnika jedinica lokalne samouprave u privlačenje i strateškom povezivanju s njima na rijetkim postojećim iskustvima.
 10. Za razvoj hrvatskog gospodarstva od iznimne je važnosti uvođenje temeljite rekonstrukcije i transformacije pravosudnog sustava uz implemetaciju slijedećih odrednica; reizbora svih sudaca, uvođenje porote u pravosudni sustav, uvođenje registra praćenja rada sudaca uz evidentiranje sudaca koji učestalo donose nezakonite sudske odluke, uvođenje rokova za donošenje sudačkih odluka, sve s ciljem podizanja razine transparentnosti, efikasnosti i pravednosti kao temeljnog pravnog Načela koje je gotovo isčezlo iz hrvatske pravosudne prakse.

U potpisu:

Učesnici XIX Paneuropskog Pomorskog Simpozija 2018.


 

International Scientific Committee

President

Šerić Neven, Ph.D. Faculty of economics Split, University of Split, Croatia

Members

Apfelthaler Gerhard, Ph.D. School of management, California Lutheran University, USA

Ateljević Irena, Ph.D. Wegeningen university, UK

Bašan Lorena, Ph.D. University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Croatia

Bulović Neno, Ph.D. University of moder science CKM, Mostar, BiH

Djogo Marko, Ph.D. Faculty of economics, University of east Sarajevo, BiH

Jakšić Stojanović Anđela, Ph.D. Podgorica, University Mediterranean, Montenegro

Jurišić Marijana, Ph. D. Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Croatia

Kursan Ivana, Ph.D. Faculty of economics Split, University of Split, Croatia

Ljubica Jasenko, Ph.D. National Researh University, Higher School of Economics, St. Petersburg Campus, Russia

Markovina Roko, Ph. D. Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Split, Croatia

Melović Boban, Ph.D.  Faculty of economics Podgorica, University of Montenegro, Montenegro

Meža Peter, Ph.D. International School for Social and Business Studies Celje, Slovenia

Nedelko Zlatko, Ph.D. Faculty of Economics and Business, Maribor Slovenia

Pepur Mario, Ph.D. Faculty of economics Split, University of Split, Croatia

Perišić Mate, Ph.D. General Manager of Plovput, Split, Croatia

Trpeski Predrag, Ph.D. Faculty of economics, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia.

Zbigniew Bentyn, Ph.D.  Department of International Logistics University of Poznań, Poland

ORGANIZING COMMITTEE:

Capt. Ivan Knezevic, Chairman

Ela Šunjić, mag.oec.

Mr. Vjeran Filippi

Mr. Ivo Grga

SECRETARY

Marina Knežević dipl. iur.

CONTACT US

Phone: + 385 (0)21 58 76 77

Mobile: + 385 (0)99 425 64 01

E-mail: hsd@vip.hr

www.hrvatsko-svicarsko-drustvo.com

PROGRAM KONFERENCIJE

10.45 - 11.00

Registracija

11.00

Otvorenje konferencije

Pozdravni govori:

Prof.dr.sc. Neven Šerić, dipl.oecc.

Capt. Ivan Knežević, Predsjednik Hrvatsko Švicarskog društva Split 

Mr. Sc. Ivo Grga, Globalni okrugli stol GRT Hrvatska 

11.15

MODEL OPSTANKA BRODOGRADNJE POMORSKOG INSTITUTA SPLIT

Capt. Ivan Knežević

11.30-11.45 

POVRATAK BRODOGRADNJE U EUROPSKA BRODOGRADILIŠTA

Capt. Ivan Knežević

11.45-12.00

GENEZA NESTAJANJA BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Prof.dr.sc. Neven Šerić 

12.00-12.15

KAPACITETI PRILAZNIH PLOVIDBENIH RUTA LUCI SPLIT

Marko Stolica, univ.bacc.ing.naut.

12.15-12.30

CRUSING TURIZAM I RECEPTIVNA OGRANIČENJA SPLITA U GLAVNOJ TURISTIČKOJ SEZONI

Filipa Marušić, mag.oec.

12.30-12.45

ZRAČNI PROMET – BUDUĆNOST, TRENDOVI I IZAZOVI

Mirko Lovrić, mag.oec.

12.45-13.00

ALATI OSJETILNOG MARKETINGA U POSLOVNOJ PRAKSI

Ela Šunjić, mag.oec.

13.00-13.15

ANALITIČKI KONCEPTI ZA TRŽIŠTE  NEKRETNINA

Tomi Duvnjak, bacc.oec.

13.15-13.30

RH PRAVOSUĐE POROTA ZA TRANSPARENTNO SUĐENJE

Marina Knežević dipl. iur.

13.30 – 13.45

COPYWRITING KAO JEDNA OD PLATFORMI E-MARKETINGA

Miroslav Miro Stude, mag.oec.

13.45-14.15 

Diskusija

14.15 - 14.45

Zaključci konferencije

14.50 – 15.30

Ručak

______________________________________________________________________________________

International Scientific Committee

President

Šerić Neven, Ph.D. Faculty of economics Split, University of Split, Croatia

Members

Apfelthaler Gerhard, Ph.D. School of management, California Lutheran University, USA

Ateljević Irena, Ph.D. Wegeningen university, UK

Bašan Lorena, Ph.D. University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Croatia

Bulović Neno, Ph.D. University of moder science CKM, Mostar, BiH

Djogo Marko, Ph.D. Faculty of economics, University of east Sarajevo, BiH

Jakšić Stojanović Anđela, Ph.D. Podgorica, University Mediterranean, Montenegro

Jurišić Marijana, Ph. D. Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Croatia

Kursan Ivana, Ph.D. Faculty of economics Split, University of Split, Croatia

Ljubica Jasenko, Ph.D. National Researh University, Higher School of Economics, St. Petersburg Campus, Russia

Markovina Roko, Ph. D. Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Split, Croatia

Melović Boban, Ph.D.  Faculty of economics Podgorica, University of Montenegro, Montenegro

Meža Peter, Ph.D. International School for Social and Business Studies Celje, Slovenia

Nedelko Zlatko, Ph.D. Faculty of Economics and Business, Maribor Slovenia

Pepur Mario, Ph.D. Faculty of economics Split, University of Split, Croatia

Perišić Mate, Ph.D. General Manager of Plovput, Split, Croatia

Trpeski Predrag, Ph.D. Faculty of economics, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia.

Zbigniew Bentyn, Ph.D.  Department of International Logistics University of Poznań, Poland

CONFERENCE TOPICS:

PASSENGER & CRUSIE INDUSTRY

RE-OPENING CROATIAN SHIPYARDS

LNG FUELED VESSELS

SHIPPING INDUSTRY
LNG INDUSTRY
SHIP FINANCE
VESSEL DESIGN
MARINE ENGINES
INVESTING IN SHIPS
MARINE TRAINING
PORT DEVELOPMENT
PORT LOGISTIC & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
MARITIME LAW
ENVIROMENT
MARINE INSURANCE & LAW
NAUTICAL TOURISM

ORGANIZING COMMITTEE:

Capt. Ivan Knezevic, Chairman

Mr. Vjeran Filippi

Mr. Ivo Grga

SECRETARY

Marina Knežević dipl. iur.

CONTACT US:

 

Phone: + 385 (0)21 58 76 77

Mobile: + 385 (0)99 425 64 01

E-mail: hsd@vip.hr

www.hrvatsko-svicarsko-drustvo.com

18th PANEUROPEAN SHIPPING CONFERENCE 

 23rd November 2017. FACULTY OF ECONOMICS, UNIVERSITY OF SPLIT -

CVITE FISKOVICA 5, SPLIT,   CROATIA

Organized:

Croatian Swiss Association Split, Croatia

Faculty of Economics, University of Split, www.efst.unist.hr

Co-organized:

Maritime Institute Split, Croatia www.marinstitute.net

European Movement, Split, Croatia, www.ep-split.hr

Sponzor: CAPNUT SHIPPING Ltd.

Sponzored: CAPNUT SHIPPING Ltd.

TVJADRAN-PANEUROPSKI POMORSKI SIMPOZIJ :

www.youtube.com/watch?v=e4a9pxBfziA

MREZA TV SIMPOZIJ:

https://youtu.be/HbAXDZa88xc

http://mreza.tv/vijesti-23-11-2017/

Split, 23. studenoga 2017.

DEKLARACIJA XVIII PANEUROPSKOG POMORSKOG SIMPOZIJA

Na XVIII Paneuropskom pomorskom simpoziju u Splitu, održanome na Ekonomskom fakultetu u Splitu, temeljem izlaganja i prezentacija doneseni slijedeći zaključci:

1. U svezi projekta plutajućeg LNG terminala na Krku sugerira se državni tijelima da utvrde ekonomsku opravdanost projekta obzirom na prosječne dnevne troškove poslovanja takvog terminala i usporedne cijene plina vezano uz ponudu Rusije RH na nedavnoj energetskoj konferenciji održanoj u Splitu. Predviđena lokacija u blizini otoka Krka nije u skladu sa sigurnosnim standardima za stanovništvo i imovinu kakve prakticiraju druge zemlje na Mediteranu u postavljanju novih plutajućih terminala - na vanjskim rubovima teritorijalnog mora.

2. Konstatirana je potreba izrade marketinške strategije upravljanja nautičkom turističkom ponudom RH u kojoj bi se implementirali standardi održivog i odgovornog turizma s kojima nisu usklađene neke od postojećih inicijativa vezanih uz nekontrolirano povećanje broja vezova u postojećim i novim marinama. Ne postoji procjena maksimalnog broja vezova i marina u akvatoriju istočnoga Jadrana sukladno standardima održivog i odgovornog upravljanja razvojem nautičkog turizma. Primjer Australije, i još nekih receptivnih nautičkih lidera ukazuje na rast regulativa kojima se ograničavaju rizici negativnih reperkusija nekontroliranog rasta nautičkog turističkog prometa po okruženje.

3. Nepostojanje marketinške strategije upravljanja nautičkom turističkom ponudom RH ima za posljedicu i probleme na lokalnim razinama. Tako se ponegdje mijenjaju lokalni urbanistički planovi da bi se pogodovalo pojedinim lokalnim i vanjskim investitorima i omogućilo gradnju marina kapaciteta potpuno neprimjerenog lokaciji (primjer otoka Prvića kod Šibenika, gdje je trenutno zahvaljujući inicijativi lokalnih udruga jedan takav projekt trenutno zaustavljen). U mnogim JLS-ima u priobalju lokalna vlast se nije jasno opredijelila koji su turistički sadržaji u funkciji čega (kulturno povijesna baština – lokalno poduzetništvo – nautički turizam – brodograđevna industrija i dr.). Nedefiniranost strateških turističkih destinacijskih ikona ima negativne reperkusije na turistički prihod destinacije.

4. Konstatirana je nesustavnost promocije nacionalnog nautičkog turističkog proizvoda, slijedom koje relativni udio prihoda od ovoga vida turizma već godinama ne raste u ukupnom nacionalnom turističkom prihodu. Sustavnom promocijom nacionalnog nautičkog turističkog proizvoda privukli bi se i novi segmenti koje odlikuje značajna potrošnja i povećani interes da prevladavajući period svoga boravka na brodu provode u marinama privlačnih destinacija.

5. Regulativama bi trebalo potaknuti čarter kompanije koje posluju u RH da aktivnije preuzmu funkciju promotora lokalnih nautičkih turističkih destinacijskih ponuda.

6. Predlaže se osnivanje međunarodnog registra brodova u RH obzirom na rastući broj inozemnih čarter kompanija i plovila pod inozemnim zastavama koje su se preselile u akvatorij RH, kao i prekooceanskih brodova.

7. Opći dojam korupcije na svim razinama vlasti ima negativne reperkusije na imućniju nautičku turističku klijentelu, koja i dalje zaobilazi Republiku Hrvatsku, eventualno se samo zadržava par dana u posjeti glavnim priobalnim turističkim centrima. Postojeći dojam korupcije na svim razinama (na što upozorava i analizirani aktualni slučaj neprihvatljivog mijenjanja urbanističkog plana vezano uz ideju gradnje velike marine na otoku Prviću kod Šibenika) predstavlja ozbiljnu prijetnju daljnjem razvoju nautičkog turizma u RH. Negativnom imidžu RH na globalnom nautičkom tržištu značajno je pridonijela i nedavna potpuno nelogična oslobađajuća presuda krivca za smrt dvoje inozemnih nautičara.

8. Nastavno na točku 7. u jednome od izlaganja je postavljeno pitanje opravdanosti postojanja Državnog sudbenog vijeća. Temeljem u točki 7. spomenute, javnosti vrlo sporne sudske odluke, ali i prakse izbora sudaca u RH predloženo je da bi trebalo umjesto postojećeg ustrojiti Narodno sudbeno vijeće koje bi bilo u funkciji građana RH. Suce bi u ovo tijelo birali građani kojima bi oni i odgovarali za svoj rad. Takva promjena bi sigurno doprinijela snižavanju upozoravajuće visoke razine korupcije u RH (ocjena Europske unije). Narodno sudbeno vijeće bi djelovalo u svim slučajevima javnosti nejasnih i pravno nelogično argumentiranih presuda. Turizam je za Republiku Hrvatsku strateški segment gospodarstva. Turisti se žele osjećati sigurno u okruženju zadovoljnog lokalnog stanovništva koje ima puno povjerenje u svoj pravosudni sustav. Funkcioniranje pravne države i konačna uspostava vladavine prava kojom bi se zagarantirala jednakopravnost pred zakonom svih građana Republike Hrvatske predstavlja temelj jačanja konkurentnosti nautičkog i cjelokupnog turizma.

9. Nastavno na istraživanja čiji su nalazi predstavljeni na ranijim konferencijama argumentiran je model projekta gradnje cruisera koji bi plovio pod nacionalnom zastavom Republike Hrvatske i za čije bi rute tu bila ukrcajna i ishodišna luka.

U potpisu: Sudionici XVIII. Paneuropskog Pomorskog Simpozja

Split, 23 November 2017

DECLARATION OF THE 18th PAN-EUROPEAN SHIPPING CONFERENCE:

At the XVIII Pan-European Shipping Conference in Split held at the Faculty of Economics, based on the presentations, the following conclusions were made:

1. Concerning the floating LNG terminal project on Krk, it is suggested to the state bodies to determine the economic justification of the project given the average daily cost of operating such a terminal and the comparative price of gas related to the offer of Russia at the recent energy conference held in Split. The foreseen location near the island of Krk is not in line with the security standards for the population and property that other countries in the Mediterranean are using to set up new floating terminals - on the outer edges of the territorial sea.

2. The need to develop a marketing strategy for managing the nautical tourist offer of the Republic of Croatia in which sustainable and responsible tourism standards are implemented, with which some of the existing initiatives related to the uncontrolled increase in the number of berths in existing and new marinas have not been harmonized. There is no estimate of the maximum number of berths and marinas in the eastern Adriatic basin according to the standards of sustainable and responsible management of nautical tourism development. The example of Australia, and some other receptive nautical leaders, points to growth regulation that limits the risks of negative repercussions of uncontrolled growth of nautical tourist traffic to the environment.

3. The lack of a marketing strategy for the management of the nautical tourist offer of the Republic of Croatia has, as the consequence, problems at the local level. Thus, some local urban planning is changed in favour of some local and foreign investors enabling the construction of a marina at a very inappropriate location (example of the island of Prvić near Šibenik, where, at present, thanks to the initiative of local associations, such a project is currently stopped). In the coastal area, many local governments have not clearly defined the function of tourist facilities (cultural heritage - local entrepreneurship - nautical tourism - shipbuilding industry etc.). The lack of definition of strategic tourist destination icons has negative repercussions on tourism destination revenue.

4. It has been established that the national nautical tourism product promotion is unsystematic; therefore, the relative share of revenues from this aspect of tourism has not increased in the total national tourist income for years. The systematic promotion of the national nautical tourism product would also attract new segments characterized by significant consumption and increased interest in the prevailing period of their stay on board in marinas of attractive destinations.

5. The regulations should encourage the charter companies operating in the Republic of Croatia to take more active role as promoters of local nautical tourist destinations.

6. It is proposed to set up an international register of ships in the Republic of Croatia due to the growing number of foreign charter companies and vessels carrying foreign flags that have moved to the waters of the Republic of Croatia, as well as overseas vessels.

7. The general impression of corruption at all levels of government has a negative repercussion on a more prosperous nautical tourist clientele, which continues to avoid the Republic of Croatia, possibly only staying for a few days to visit the main coastal tourist centres. The existing impression of corruption at all levels (to which also warns the analyzed current case of unacceptable change in the urban plan regarding the idea of building a large marina on the island of Prvić near Šibenik) is a serious threat to the further development of nautical tourism in the Republic of Croatia. The recent completely illogical acquittal of the guilty verdict for the death of two foreign boaters has also contributed significantly to the negative image of Croatia on the global nautical market.

8. Referring to item 7, in one of the presentations, there was a question of justification for the existence of the State Judicial Council. Based on the court decisions stated in item 7 above, regarded in public as very controversial one, as well as on the practice of the election of judges in the Republic of Croatia, it is suggested that the National Judicial Council should be established instead of the existing one. It would be in the service of the citizens of the Republic of Croatia. The judges to this body would be chosen by the citizens to whom they would be responsible for their work. Such a change would certainly contribute to reducing the warning high level of corruption in the Republic of Croatia (European Union rating). The National Judicial Council would act in all cases of vague and legally illogically reasoned judgments. Tourism is a strategic segment of the economy for the Republic of Croatia. Tourists want to feel safe in the environment of a satisfied local population who has full confidence in their judicial system. The functioning of the legal state and the ultimate establishment of the rule of law to guarantee equality before the law of all citizens of the Republic of Croatia is the basis of strengthening the competitiveness of nautical and overall tourism.

9. Following the research presented at previous conferences, there was an argument in favour of the construction of a cruiser that would sail under the national flag of the Republic of Croatia and for which it would be the embarkation and departure harbour.

Signed by: the participants of 18th Pan-European Shipping Conference

PROGRAM KONFERENCIJE:

09.00 - 09.30

Registracija

09.30

Otvorenje konferencije

Pozdravni govori:

Dr. sc. Neven Šerić, dipl.oecc.

Capt. Ivan Knežević, Predsjednik Hrvatsko Švicarskog društva Split

Mr. Ivo Grga, Predsjednik Europskog Pokreta Split

10.00

POMORSKI INSTITUT: INICIJATIVA OSNIVANJA OTVORENOG REGISTRA

Capt. Ivan Knežević, Pomorski Institut, Izvršni Direktor

10.25

SIGURNOST LNG I FSRU BRODOVA OD TERORISTIČKIH UGROZA

Capt. Ivan Knežević

10.50

PLATFORMA UPRAVLJANJA MARKETINŠKOM STRATEGIJOM NAUTIČKOG TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE

Dr. sc. Neven Šerić, dipl.oecc.

11.15

POZICIONIRANJE ČARTER KOMPANIJE KROZ INTEGRIRANI NAUTIČKI PROIZVOD

Babić Ana Maria,bacc.oec.

11.40

UPRAVLJANJE PROMOTIVNIM SPLETOM NAUTIČKE TURISTIČKE PONUDE RH

Veršić Snježana, mr.oec.

12.05

UNESCOVA OAZA I NAUTIČKI TURIZAM

Dr.sc. Stanojević Marija, direktorica TZ Trogir

12.30

DA LI JE REPUBLICI HRVATSKOJ POTREBNO DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE?

Marina Knežević dipl. iur.

12.55-13.55

Diskusija

14.00 - 14.30

Zaključci konferencije

14.30 – 15.30

Ručak

CONFERENCE PROGRAM:

09.00 - 09.30

Registration

09.30

OPENING OF THE CONFERENCE

Welocome Sppeches:

dr. sc. Neven Seric, dipl.oecc.

Capt. Ivan Knezevic, President Croatian Swiss association Split

Mr. Ivo Grga, President European Movement Split

10.00-10.25

MARITIME INSTITUTE: INITIATIVES ESTABLISHING CROATIAN OPEN REGISTER

Capt. Ivan Knezevic, Maritime Institute, Executive Director

10.25 – 10.50

SAFETY FOR LNG AND FSR VESSELS FROM TERRORISM AND PROTECTION FROM THE POSSIBLE DRONE ATTACK

Capt. Ivan Knežević

10.50-11.15

PROPOSAL FOR THE DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGY OF NAUTICAL TOURISM OF THE REPUBLIC OF CROATIA

dr. sc. Neven Šerić, dipl.oecc.

11.15-11.40

POSITIONING CHARTER COMPANY WITHIN INTEGRATED NAUTICAL PRODUCT

Babić Ana Maria,bacc.oec.

11.40-12.05 MANAGEMENT OF THE PROMOTIONAL OF NAUTICAL TOURISM OFFERS

Veršić Snježana, mr.oec.

12.05-12.30 UNESCO OASIS AND NAUTICAL TOURISMStanojević

Marija, Ph.D., director of TZ Trogir

12.30-12.55

DOES RH NEED DSV?

Marina Knežević dipl. iur.

12.55 - 13.55

DISCUSSION

14.00 - 14.30

CONCLUSION OF THE CONFERENCE

14.30-15.30

LUNCH

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE:

Šerić Neven, Ph.D., Faculty of economics Split, University of Split, Croatia, President of the International Scientific Committee of the Congress

1. Apfelthaler Gerhard, Ph.D., School of management, California Lutheran University, USA

2. Beroš Slobodan, Ph. D., Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval

Architecture, University of Split, Croatia

3. Djogo Marko, Ph.D., Faculty of economics, University of east Sarajevo, BiH

4. Jakšić Stojanović Anđela, Ph.D., Podgorica, University Mediterranean, Montenegro

5. Kursan Ivana, Ph.D., Faculty of economics Split, University of Split, Croatia

6. Markovina Roko, Ph. D, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval

Architecture, University of Split, Croatia

7. Prof.dr.sc. Boban Melović , Ph.D., Faculty of economics Podgorica, University of Montenegro, Montenegro

8. Perišić Mate, Ph.D., General Manager of Plovput, Split, Croatia

9. Suchecki Mateusz Adam, Ph.D., Department of Economics and Sociology Univesity of Lodz, Poland

10. Zbigniew Bentyn, Ph.D., Department of International Logistics University of Poznań, Poland

PROGRAMME COUNCIL:

Capt. Ivan Knezevic (Croatia)

Mr. Louis Doimi de Frankopan (UK)

Mr. Joe Glamocak (Australia)

Mr. Tony Suchy (UK)

Mr. Thoen Aagen (Norway)

Mr. Nicholas Wirth (Switzerland)

Mr. Vjeran Filippi (Croatia)

Prof. sc. dr. Ante Munitic (Croatia)

Dr. sc. Ante Cagalj, dipl. ing. (Croatia)

Mr. Gjurković, Srđan, mr.sc., (Croatia)

ORGANIZING COMMITTEE:

Capt. Ivan Knezevic, Chairman

(Croatia)

Mr. Vjeran Filippi (Croatia)

Mr. Ivo Grga (Croatia)

SECRETARY

Marina Knežević dipl. iur.


CONFERENCE TOPICS:

SHIPPING INDUSTRY
LNG INDUSTRY
SHIP FINANCE
SHIPBUILDING INDUSTRY
FUTURE OF THE SHIPPING INDUSTRY
VESSEL DESIGN
MARINE ENGINES
INVESTING IN SHIPS
MANNING COST TRENDS
MARINE TRAINING
PORT DEVELOPMENT
PORT LOGISTIC & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
MARITIME LAW
ENVIROMENT
MARINE INSURANCE & LAW
NAUTICAL TOURISM
 

 

CONTACT US:

 

Phone: + 385 (0)21 58 76 77

Mobile: + 385 (0)99 425 64 01

Fax: + 385 (0)21 58 76 77

E-mail: hsd@vip.hr


17th PANEUROPEAN SHIPPING CONFERENCE 

 24th November 2016. FACULTY OF ECONOMICS, UNIVERSITY OF SPLIT -

CVITE FISKOVICA 5, SPLIT,   CROATIA

XVII. PANEUROPSKI POMORSKI SIMPOZIJ
Split, 24. 11. 2016. g.
 
DEKLARACIJA
 1. Realizacija projekta plutajućega terminala (FSRU) na području sjevernog Jadrana je strateško pitanje za Republiku Hrvatsku, jer će imati reperkusije na političku ulogu i poziciju Republike Hrvatske u Europskoj uniji, Europi i na Balkanu. Realizacija projekta će imati reperkusije na standard i kvalitetu življenja stanovništva, rast zapošljavanja i jačanje udjela brodograđevne industrije u bruto bilanci Republike Hrvatske;
 2. Realizacijom projekta plutajućeg terminala (FSRU) ostvaruju se uvjeti za nove direktne inozemne investicije u zajedničkim ulaganjima s lokalnim poduzetnicima;
 3. Imperativ je definiranje strategije upravljanja koristima koje se na nacionalnoj razini ostvaruju realizacijom projekta plutajućega terminala, te na razini cijele EU, uz argumentirano odbacivanje ideja gradnje takvih postrojenja pošto su ista znatno skuplja s duljim rokovima gradnje.
 4. Poticaj realizaciji projekta plutajućega terminala na transparentan i pravno legalan način treba osigurati nova Vlada Republike Hrvatske, uvažavajući struku i znanost, uspostavom autorsko pravne suradnje sa autorima projekta LNG plutajući terminal Omišalj, otok Krk – gospodom Ivanom Kneževićem, izvršnim direktorom Pomorskog Instituta i koautorom gospodinom Nicolasom Wirthom. Povreda autorskih Prava neovlaštenim korištenjem projekta u cijelosti, ili djelomično, je neprihvatljiva, nedopustiva i štetna pojava koja će izgledno profitabilni projekt prevesti u nepotrebne troškove za porezne obveznike Republike Hrvatske.
 5. Pravosudni sustav Republike Hrvatske je zastario, nefunkcionalan i ostavlja dojam koruptivnosti. Formiranje i aktiviranje mreže arbitražnih sudova je strateško opredjeljenje kojim se može početi rješavati nagomilane probleme nacionalnog pravosudnog sustava. Za ostvarenje ovog cilja stvoren je pravni okvir donošenjem Zakona o arbitraži 2001.g., te osnivanjem više Arbitražnih Sudova u Republici Hrvatskoj.
 6. Potencijal arbitražnog rješavanja sudskih sporova je izniman uvođenjem posebnih procesnih pravila koja nalažu da se postupci pred arbitražnim sudovima odvijaju promptno i transparentno uz multimedijalne uređaje (snimanje). Korespondencija između stranaka i Arbitražnog suda se može odvijati elektroničkim putem, te je moguće unaprijed predvidjeti trajanje postupka, te troškove postupka za stranke. Strankama su dostupni obrasci za sve procesne radnje, te nema potrebe za odvjetnicima.
 7. Arbitražni pravorijek ima snagu pravomoćne sudske presude, a pravorijek je ovršna isprava i može se upotrijebiti bez posebnog postupka priznanja.
 8. Formiranje mreže Arbitražnih Sudova u svim gradovima na prostoru Republike Hrvatske će utjecati na suzbijanje samovolje i monopola državnih sudova, što je temeljna pretpostavka rastu i razvoju nacionalnog gospodarstva, stvaranju poticajne investicijske i poslovne klime, te pravne sigurnosti za domaće i inozemne investitore, uspostavom vladavine prava pružanjem pravne zaštite obespravljenim i diskriminiranim segmentima građanstva Republike Hrvatske.
 9. Za uspostavu modernog, efikasnog i pravodobnog ustroja arbitražnog sudstva, kao prikladnijeg i kvalificiranijeg načina rješavanja sporova, u kojima stranke odlučuju kojem će arbitražnom ekspertu prepustiti rješavanje spora, te prorogiraju nadležnost Arbitražnog suda, dovoljno je izjašnjavanje stranaka da sporove prepuštaju nadležnosti Arbitražnog suda.
 10. EU regulative zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i gospodarenja otpadom nameću potrebu uvođenja modela kružnog gospodarstva. U tom smislu je koncept gospodarenja otpadom kroz centre za gospodarenje otpadom (CGO-i po županijama) u potpunosti pogrešno i EU standardima neprimjereno rješenje. MBO-T tipsko postrojenje s kombiniranom preradom jednostavno i uz najniže troškove omogućuje tranziciju linearne ekonomije u resursno učinkovito društvo (funkcioniranje sustava kao cjeline, a ne kao zasebnih sastavnica). Na toj platformi uvedeni tipovi reciklaže (“dual stream“ i “single stream“) osiguravaju značajne uštede i ispunjavanje regulativa EU u ovoj sferi. Predstavljeni tehno-ekonomski model za grad Split je moguće implementirati i na drugim lokalitetima u Republici Hrvatskoj.

Potpisnici deklaracije XVII. Paneuropskog Pomorskog Simpozija
Zahvala Ekonomskom fakultetu u Splitu

Seventeenth Pan-European Maritime Symposium
Split, 24. November 2016.
 
DECLARATION
 1. The realization of the of floating terminal (FSRU) project in the northern Adriatic Sea is a strategic issue for Croatia, because it will have repercussions on the political role and position of Croatia within European Union, Europe and the Balkans. The project will have repercussions on the standard and quality of life of the population, the growth of employment and increase in the share of the shipbuilding industry in the gross balance of Croatia;
 2. Realization of the floating terminal (FSRU) project exercises the conditions for new foreign direct investment in joint ventures with local entrepreneurs;
 3. The imperative is to define a strategy for managing benefits at the national level realized by implementation of the floating terminal project, with arguments rejecting the idea of building the plant on the shore, since it is more expensive with longer period of construction.
 4. Boosting the floating terminal project realization in a transparent and legal way should be ensured by the new Croatian Government, taking into account research and practice, by the establishment of copyright legal cooperation with the authors of the LNG floating terminal port, island of Krk - Mr. Ivan Knezevic, executive director of the Maritime Institute and co-author Mr. Nicholas Wirth. Copyright infringement by unauthorized use of the project as a whole, or in its part, is unacceptable, intolerable and destructive phenomenon that will translate a hopefully profitable project into unnecessary costs to taxpayers of the Republic of Croatia.
 5. Presented is the project by the author Capt. Ivan Knezevic of natural gas supply for the European Union. It ensures that fuel supply to Europe in the coming years and decades. The construction of the LNG floating terminal positions according to this study, are provided as an optimal solution for the purpose of energy independence of Europe on the political, geopolitical and others reasons.
 6. Judicial system of the Republic of Croatian is outdated, dysfunctional and gives the impression of being corrupt. The formation and activation of network of arbitration courts is a strategic commitment that can begin to solve the accumulated problems of the national judicial system. To achieve this goal, the legal framework was created by adoption of the Arbitration Act 2001, and by establishment of several arbitration courts in the Republic of Croatia.
 7. The potential of arbitration dispute resolution is exceptional by the introduction of special procedural rules, which require that the proceedings before the arbitration courts take place promptly and transparently with the use of multimedia devices (recording). Correspondence between the parties and the Arbitral Tribunal may take place electronically, and it is possible to predict the duration of the proceedings and the costs of the proceedings for the parties. Forms for all the procedural steps are available to the parties, and it is not necessary that the parties be represented by attorneys.
 8. Arbitration award has the force of a final judgment; the award is an enforceable document and can apply for the implementation of enforcement without a special procedure of recognition of that decision.
 9. Forming a network of arbitration courts in all the towns in the territory of the Republic of Croatia will affect the suppression of tyranny and monopoly of state courts. This is a fundamental precondition for the growth and development of the national economy, the creation of stimulating investment and business climate and legal certainty for local and foreign investors, establishing the rule of law by providing legal protection of disadvantaged and discriminated segments of the Croatian citizens.
 10. To establish a modern, efficient and timely organization of the arbitration courts, as a more appropriate and competent dispute resolution, in which the parties decide which arbitral expert dispute resolution will be left to, and prolong jurisdiction of the Arbitration Court, declaration of the parties leaving their disputes to the jurisdiction of the Court of Arbitration is sufficient.

The signatories of the Seventeenth. Pan-European Maritime Symposium Declaration
Thanks to the Faculty of Economics

PROGRAM KONFERENCIJE
 
09.00 - 09.30
Registracija
09.30 -
Otvorenje konferencije
Pozdravni govori:
 
dr. sc. Neven Šerić, dipl.oecc.
 
Capt. Ivan Knežević, Predsjednik Hrvatsko Švicarskog društva Split
 
Mr. Ivo Grga, Predsjednik Europskog Pokreta Split
 
10.00 - 12.00
OKRUGLI STOL
 
PLUTAJUĆI TERMINALI (FSRU) ZA OPSKRBU PLINA U EUROPI
 
Capt. Ivan Knežević
 
dr. sc. Neven Šerić, dipl.oecc.
12.00 - 12.15
FORMIRANJE MREŽE PRIVATNIH SUDOVA U RH
 
Marina Knežević dipl. iur.
12.15 - 12.30
NAUTIČKI TURIZAM
 
dr. sc. Neven Šerić, dipl.oecc.
12.30 - 12.45
PUTNIČKI BRODOVI IZGRAĐENI U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA
 
NOVA PONUDA NA TURISTIČKOM TRŽIŠTU RH
 
Capt. Ivan Knežević
12.45 - 13.00
..
13.00 - 13.30
Diskusija
13.30 - 13.45
Zaključak konferencije
14.00
Ručak

 
CONFERENCE PROGRAM
 
09.00 - 09.30
Registration
09.30 -
OPENING OF THE CONFERENCE
Welocome Sppeches:
 
dr. sc. Neven Seric, dipl.oecc.
 
Capt. Ivan Knezevic, President Croatian Swiss association Split
 
Mr. Ivo Grga, President European Movement Split
 
10.00 - 12.00
ROUND TABLE
 
FLOATING TERMINALS (FSRU) and SECURE GAS SUPPLIY to EUROPE
 
Capt. Ivan Knežević
 
dr. sc. Neven Seric, dipl.oecc.
12.00 - 12.15
FORMATION OF NETWORK OF PRIVATE COURTS TO CROATIA
 
Marina Knežević dipl. iur.
12.15 - 12.30
NAUTICAL TOURISM
 
dr. sc. Neven Seric, dipl.oecc.
12.30 - 12.45
CRUSIE VESSELS BUILT IN CROATIAN SHIPYARDS
 
NEW CHALANGE ON THE CROATIAN TOURISM MARKET
 
Capt. Ivan Knežević
12.45 - 13.00
..
13.00 - 13.30
DISCUSSION
13.30 - 13.45
CONCLUSION OF THE CONFERENCE
14.00
LAUNCH

 

Organized:

Croatian Swiss Association Split, Croatia

Faculty of Economics, University of Split, www.efst.unist.hr

Co-organized:

Maritime Institute Split, Croatia www.marinstitute.net

European Movement, Split, Croatia, www.ep-split.hr

 

PROGRAMME COUNCIL:

 

Capt. Ivan Knezevic (Croatia)

Mr. Louis Doimi de Frankopan (UK)

Mr. Joe Glamocak (Australia)

Mr. Tony Suchy (UK)

Mr. Thoen Aagen (Norway)

Mr. Nicholas Wirth (Switzerland)

Mr. Vjeran Filippi (Croatia)

Ph. D. Roko Markovina, ass. prof. (Croatia)

Prof. dr. sc. Slobodan Beros (Croatia)

Prof. sc. dr. Ante Munitic (Croatia)

Mr. sc. Ante Cagalj, dipl. ing. (Croatia)

Mr. Ivo Grga (Croatia)

Ms. Marina Knezevic (Croatia)

Dr. sc. Neven Seric, dipl. oecee. (Croatia)

Capt. Nikola Mendrila (Croatia)

Mr. Stjepan Varnica (Croatia)

Miroslav Jovicic, dipl. oecee. (Croatia)

 

ORGANIZING COMMITTEE:

 

Capt. Ivan Knezevic, Chairman

Ph. D. Roko Markovina, ass. prof. (Croatia)

Mr. Vjeran Filippi (Croatia)

Dr. sc. Neven Seric, dipl. oecee. (Croatia)

 

CONTACT US:

 

Phone: + 385 (0)21 58 76 77

Mobile: + 385 (0)99 425 64 01

Fax: + 385 (0)21 58 76 77

E-mail: hsd@vip.hr


XVI. PANEUROPSKI POMORSKI SIMPOZIJ

EKONOMSKI FAKULTET, SVEUÄŒILIŠTE U SPLITU - SPLIT, CVITE FISKOVICA 5, SPLIT

EKONOMSKE REPERKUSIJE UTJECAJA PROJEKTA ISTRA?IVANJA UGLJIKOVODIKA U JADRANU NA TURISTIÄŒKO GOSPODARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

NEVEN ŠERIC, Ph. d., University of Split / Faculty of Economics, Cvite Fiskovica, Split, Croatia, Phone: ++ 385 21430659; Fax: ++ 385 21 430 701,e-mail:nevseric@inet.hr

MOSOR PRVAN, mag. bio., Association for Nature, Environment and Sustainable 

Development Sunce, Obala HNP 7, Split, Croatia, Phone: ++ 385 98 909 0519;

Fax: ++ 385 21 317 254, e-mail: mosor.prvan@suncst.org

ISSN 1847-0106


ZNACAJ BRODOGRADNJE ZA BDP REPUBLIKE HRVATSKE

Capt. Ivan Kne?evic, Split, Croatia, Phone + 385 21 27 40 44, Fax + 385 21 27 40 44,

e-mail: ivan.knezevic@xnet.hr

ISSN 1847-0106


 

PRAVNI OKVIR EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA I SUSTAV ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE OD ONECIŠCENJA MORA U REPUBLICI HRVATSKOJ

mr. sc. Ljiljana Periš?in

mr. sc. Marjana Botic

ISSN 1847-0106


UTJECAJ HRVATSKIH MORSKIH LUKA NA BDP

Capt. Ivan Kne?evic, Split, Croatia, e-mail: ivan.knezevic@xnet.hr

ISSN 1847-0106


UCINKOVITOST PRAVOSUĐA U GOSPODARSTVU

Marina Kne?evic dipl. iur., Split, Croatia,  Mob + 385 99 697 96 10,

e-mail: marina.knezevic@mail.inet.hr

ISSN 1847-0106


CONFERENCE PROGRAMME

Cetvrtak 03. 12. 2015.

09.00-09.30 Registracija

09.30- Otvorenje konferencije

Pozdravni govori:

drscNeven Sericdipl.oecc., 

Capt. Ivan Knezevic, President Croatian Swiss Association Split, Croatia

Mr. Ivo Grga, President European Movement Split, Croatia

FINANCIJSKI USPJEŠNA BRODOGRAÄ?EVNA I POMORSKA INDUSTRIJA

10.00-10.30   EKONOMSKE REPERKUSIJE UTJECAJA PROJEKTA ISTRAŽIVANJA UGLJIKOVODIKA U JADRANU NA TURISTIÄŒKO GOSPODARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

            NEVEN ŠERIC, Ph. d., University of Split / Faculty of Economics, Cvite Fiskovica    

            Split, Croatia, Phone: ++ 385 21430659; Fax: ++ 385 21 430 701,

            e-mail: nevseric@inet.hr

                        MOSOR PRVAN, mag. bio., Association for Nature, Environment and Sustainable 

                        Development Sunce, Obala HNP 7, Split, Croatia, Phone: ++ 385 98 909 0519;

            Fax: ++ 385 21 317 254, e-mail: mosor.prvan@suncst.org

10.30-11.00   ZNACAJ BRODOGRADNJE ZA BDP REPUBLIKE HRVATSKE

                      Capt. Ivan Kne?evic, Split, Croatia

11.00-11.30    PRAVNI OKVIR EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA I SUSTAV ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE OD ONECIŠCENJA MORA U REPUBLICI HRVATSKOJ

                        mr. sc. Ljiljana Periš?in

                        mr. sc. Marjana Botic

11.30-12.00    UTJECAJ HRVATSKIH MORSKIH LUKA NA BDP

                        Capt. Ivan Kne?evic, Split, Croatia

12.00-12.30    UCINKOVITOST PRAVOSUÐ?A U GOSPODARSTVU

                        Marina Kne?evic dipl. iur., Split, Croatia

12.30-13.00    Diskusija

13.00-13.15    Zakljuc?ak konferencije

13.30              Rucak

KONTAKT: 099 425 64 01, e-mail: hsd@xnet.hr

16th PANEUROPEAN SHIPPING CONFERENCE 

03th   DECEMBER 2015.

FACULTY OF ECONOMICS, UNIVERSITY OF SPLIT - SPLIT, CVITE FISKOVICA 5, SPLIT, CROATIA

Call for papers:

FINANCIALLY SUCCESSFUL SHIPBUILDING AND MARITIME INDUSTRY

Organized:

Croatian Swiss Association Split, Croatia

Faculty of Economics, University of Split, www.efst.unist.hr

 

Co-organized:

Maritime Institute Split, Croatia www.marinstitute.net

European Movement, Split, Croatia, www.ep-split.hr

 

PROGRAMME COUNCIL:

 

Capt. Ivan Knezevic (Croatia)

Mr. Louis Doimi de Frankopan (UK)

Mr. Joe Glamocak (Australia)

Mr. Tony Suchy (UK)

Mr. Thoen Aagen (Norway)

Mr. Nicholas Wirth (Switzerland)

Mr. Vjeran Filippi (Croatia)

Ph. D. Roko Markovina, ass. prof. (Croatia)

Prof. dr. sc. Slobodan Beros (Croatia)

Prof. sc. dr. Ante Munitic (Croatia)

Mr. sc. Ante Cagalj, dipl. ing. (Croatia)

Mr. Ivo Grga (Croatia)

Ms. Marina Vuckovic (Croatia)

Dr. sc. Neven Seric, dipl. oecee. (Croatia)

Capt. Nikola Mendrila (Croatia)

Mr. Stjepan Varnica (Croatia)

Miroslav Jovicic, dipl. oecee. (Croatia)

 

ORGANIZING COMMITTEE:

 

Capt. Ivan Knezevic, Chairman

Ph. D. Roko Markovina, ass. prof. (Croatia)

Mr. Vjeran Filippi (Croatia)

Dr. sc. Neven Seric, dipl. oecee. (Croatia)

CONTACT US:

Phone: + 385 (0)21 58 76 77

Mobile: + 385 (0)99 425 64 01

Fax: + 385 (0)21 58 76 77

E-mail: hsd@vip.hr


NAUTICAL TOURISM 15th. PANEUROPEAN SHIPPING CONFERENCE

CONFERENCE TOPICS:

SHIPPING INDUSTRY
LNG INDUSTRY
LPG INDUSTRY
APPLICATION OF 3D PRINTERS
SHIP FINANCE
SHIPBUILDING INDUSTRY
FUTURE OF THE SHIPPING INDUSTRY
VESSEL DESIGN
MARINE ENGINES
INVESTING IN SHIPS
MANNING COST TRENDS
MARINE TRAINING
PORT DEVELOPMENT
PORT LOGISTIC & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
ENVIROMENTAL ISSUES
CASUALITIES & CLAIMS
MARITIME LAW
ENVIROMENT
MARINE INSURANCE & LAW
NAUTICAL TOURISM


15th.PANEUROPEAN SHIPPING CONFERENCE 

20nd. & 21th.   NOVEMBER 2014.

EUROPEAN HOUSE - SPLIT, HRVOJEVA 1, SPLIT, CROATIA

Organized:

Croatian Swiss Association Split, Croatia

Co-organized:

Maritime Institute Split, Croatia www.marinstitute.net

European Movement, Split, Croatia, www.ep-split.hr

11th pan european shipping conference

12th pan european shipping conference

Split, 22.Studeni 2013.

ZAKLJUÄŒCI XIV. PANEUROPSKOG POMORSKOG SIMPOZIJA

Na netom završenom XIV. Paneuropskom pomorskom simpoziju u Splitu, sudionici i gosti istakli su potrebu nastavka proaktivnog djelovanja u cilju razvoja pomorskog gospodarstva Republike Hrvatske.

Posebno se apostrofira i argumentira potreba za oživljavanjem i modernizacijom jadranskih luka, primarno u cilju privlaÄ?enja i prihvata kontejnerskih tereta sa Dalekog Istoka. Dosadašnji plovni put, preko Sueza i Gibraltara do luka sjeverne Europe postaje skup (zbog rasta cijena goriva) i kompliciran (zbog pogoršavanja hidrometeoroloških prilika), te je primjerenom meÄ‘unarodnom promocijom i prilagoÄ‘avanjem infrastrukturnih kapaciteta moguće kompanije privući u luke Jadrana. U tom cilju je izraÄ‘ena i Studija ekonomske opravdanosti. Studija pretpostavlja luku Bar kao HUB luku, a ostale jadranske luke su predviÄ‘ene kao feeder service. Potrebna infrastruktura je osigurana (ukljuÄ?ujući i prometnice za prijevoz tereta do odredišta u Europi. Realno je da će susjedne zemlje iskazati interes za ukljuÄ?enje u ovaj projekt.

Upravljanje suvremenim bordovima temelji se na suvremenim elektroniÄ?kim sustavima, koji su garancija sigurnosti robe i putnika tijekom prijevoza. Suvremena tehnološka rješenja garancija su visokih ekoloških standarda. Domaća znanost i struka su kompetentne za prilagodbu programa i proizvodnju potrebnih elektroniÄ?kih komponenti.

Istaknuti su i trendovi potražnje za novim vrstama brodova sukladno promjenama zakonodavnih standarda na globalnoj i nacionalnim razinama. Izgradnja velikih putniÄ?kih brodova osigurava znaÄ?ajne doprinose na BDP zemlje u kojoj se grade, te direktno djeluje na smanjivanje nezaposlenosti. U Republici Hrvatskoj postoje kompetentni projektantski timovi, a tehniÄ?ka infrastruktura je iskoristiva za odreÄ‘ene vrste brodova. Simulacije ukazuju na potencijal rasta BDP-a od 6% godišnje, te otvaranje cca 25.000 novih radnih mjesta, bez multiplikativnih faktora na nacionalno gospodarstvo.

Ukazano je i na potrebu regulacije rastućeg cruisinga u Jadranu. Znanstvena istraživanja ukazuju na spremnost plaćanja premijske cijene za turistiÄ?ke usluge na istoÄ?noj obali Jadrana zbog bogatstva kulturno povijesnih, etnoloških, gastronomskih, rekreativnih i drugih resursa. U tom smislu preporuÄ?ljivo je da se i u sferi cruising turizma uvedu premijske cijene za prihvat brodova. Kompanije koje low budget ponudama privlaÄ?e turiste na mega cruisere nisu poželjne u turistiÄ?kim lukama Jadrana, posebice u onima koje su pod zaštitom UNESCO-a. Struktura gostiju ovih kompanija iskazuje iznimno nisku potrošnju u periodu iskrcaja (provedena istraživanja), te doprinose stvaranju velikih gužvi koje snižavaju atraktivnost turistiÄ?kih destinacija pred i u kojima se ovakvi cruiseri zaustavljaju. U kontekstu mogućih negativnih posljedica ukoliko se kriteriji (cijene) za cruisere ne podignu predstavljena su i iskustva Charlestona (USA). Višu cijenu luÄ?ke takse spremni su plaćati cruiseri koji ne nude low budget aranžmane, i Ä?ija klijentela je zabilježena kao znaÄ?ajan potrošaÄ? u lukama iskrcaja.

U jednom od izloženih radova predstavljena je inicijativa gradnje replike Dioklecijanove galije, koja bi mogla osim za turistiÄ?ke svrhe biti korištenja i za protokolarne svrhe grada i Županije, pa i Hrvatske vlade. Ovakav projekt ima potencijala za sufinanciranje dijelom bespovratnim sredstvima iz fondova EU. Pomorski institut je kompetentan osigurati nositeljstvo ovog projekta.

14-ti Paneuropski pomorski simpozij, Europski dom Split i Pomorski institut Split proglasom Split pomorski grad pokreću inicijativu za proglašenjem Grada Splita pomorskim gradom te objavljuju potrebu  da grad Split ponese predloženi naziv.

Sudionici i gosti Paneuropskog pomorskog simpozija sagledavajući kroz više od dva milenija razvoj i dostignuća gospodarstva, kulture i znanosti smatraju da oslanjanje budućeg razvoja grada treba biti na platformi upravljanja i razvoja resursa mora i pomorstva. ZnaÄ?ajan dio prihoda lokalnog stanovništva šire splitske regije vezan je uz pomorstvo, ribarstvo, brodarstvo, brodogradnju, marikulturu i turizam. Šire podruÄ?je Splita raspolaže infrastrukturom i strukom za gradnju manjih ribarskih brodova, stakloplastiÄ?nih brodica za rekreaciju, većih drvenih i aluminijskih brodova za ribarenje, te transport robe i putnika, za tradicionalne i povijesne brodove (turistiÄ?ke atrakcije), do suvremenih plovnih jedinica za gospodarski transport razliÄ?itih roba, te velikih putniÄ?kih trajekata za prijevoz automobila i putnika. Na širem prostoru Splita djeluje više brodarskih kompanija, jedno veliko i više manjih brodogradilišta koja zadovoljavaju potrebnu razinu konkurentnosti za gradnju navedenih brodova i brodica. U Splitu djeluje i Oceanografski institut, te Studij mora, Ä?iji znanstvenici ostvaruju znaÄ?ajne meÄ‘unarodno priznate rezultate. Ovi subjekti znaÄ?ajni su za razvoj ribarstva, zaštitu riba, ekološku zaštitu mora i podmorja, te kontinuitet razvoja marikulture. U Splitu djeluju i Hrvatski hidrografski institut, Hrvatski registar brodova i Plovput, tvrtka koja skrbi o sigurnosti plovidbe. ZnaÄ?ajna su i istraživanja podmorja u organizaciji Arheološkog instituta u podruÄ?ju pomorske povijesti Jadrana. Split u edukaciji pomorskog kadra svih profila ostvaruje meÄ‘unarodno znaÄ?ajne rezultate. Pomorski fakultet, znaÄ?ajnih sastavnica SveuÄ?ilišta u Splitu, omogućuje sve razine obrazovanja pomoraca. Sa pridruženim uÄ?ilištima osigurana je suvremena laboratorijska oprema za trening i edukaciju budućih pomoraca. Ti i svi ostali dionici kvalificiraju grad Split da bude proglašen pomorskim gradom.

 

POTPISNICI ZAKLJUÄŒKA:

SUDIONICI XIV. PANEUROPSKOG SIMPOZIJA

EUROPSKI POKRET SPLIT

POMORSKI INSTITUT

HRVATSKO-ŠVICARSKO-DRUŠTVO SPLIT


Split, 22nd November 2013

PAN-EUROPEAN MARITIME SYMPOSIUM – CONCLUSIONS

Participants and guests at the 14th Pan-European Maritime Symposium held in Split declared the need to continue proactive activities aimed at the development of maritime affairs of the Republic of Croatia.

A special emphasis was given to revitalisation and modernisation of Croatian ports, primarily aimed at attracting and accommodating the Far East container cargo. Currently used waterways running through the Suez Channel and Gibraltar towards northern European ports have become expensive (due to the fuel price increase) and complicated (due to the aggravation of hydrometeorological conditions), therefore an adequate international promotion of Adriatic ports and the adaptation of their infrastructural capacities will allow for attracting shipping companies to use Adriatic ports. A Study of economic justification has been designed for the purpose, presenting the Port of Bar as a HUB port, while other Adriatic ports will act as feeder service. The necessary infrastructure already exists (including the roads for transporting cargo to European centres). It is realistic to expect that neighbouring countries will find interest in the matter by participating in the project.

The management of modern ships is based on modern electronic systems that guarantee the safety of passengers and cargo during the transportation. Modern technological solutions guarantee high ecological standards. National scientists and professionals are competent to adapt the programme and organise the production of the necessary electronic components.

The trends in demand for new types of ships in accordance with the changes in legislative standards at the global and national levels have been identified. The construction of large passenger ships provides a significant contribution to the GDP of the country in which they are built and has a direct effect on lowering unemployment. In the Republic of Croatia, there are competent designing teams, while the technical infrastructure is adequate for certain types of ships. Simulations indicate the potential GDP growth of 6% per annum, and the opening of approximately 25,000 new jobs, without multiplicative factors to the national economy.

The need to regulate the increasing number of cruise ships in the Adriatic has also been pointed out. Researches show that premium prices for tourist services in the Adriatic should be paid due to a wealth of cultural, historical, ethnologic, gastronomic, recreational and other resources. It is therefore recommended to apply premium prices for accommodation of cruise ships as well. The companies that, by organising low budget voyages, attract tourists to mega cruisers are undesirable in Adriatic tourism ports, especially in those under UNESCO protection. According to the researches, the structure of such tourists reveals an extremely low consumption in the period spent in the port and their number contributes to increasing the density of locations, thus lowering the attractiveness of tourist destinations that are their ports of call.

In view of potential negative effects if the criteria (prices) for cruisers are not increased, the example of Charleston (USA) was presented. Cruising companies that do not offer low budget packages and whose clients are significant consumers in ports of visit are ready to pay higher prices for port fees.

An initiative for the construction of Diocletian’s galley replica was presented; it could be used both for transporting tourists and for official purposes of the city, county and the government. Such project could potentially be co-financed by the EU funding. The Maritime Institute is competent to hold the leading position in this project.

The 14th Pan-European Symposium, the European House Split and the Maritime Institute Split started the initiative to declare Split a Maritime Industry City.

Through an analysis of over two millennia of development and achievements in economy, culture and science, the participants and guests of the Pan-European Maritime Symposium believe that the reliance of the future development of the city should be on the platform of the management and development of marine resources and maritime affairs. A significant part of the income of the local population of the wider Split region is related to seafaring, fishing, shipping, shipbuilding, aquaculture and tourism.

The wider area of Split has the infrastructure and the expertise to build smaller fishing boats, fiberglass boats for recreation, larger wooden and aluminium boats for fishing and transportation of goods and passengers, for traditional and historic ships (tourist attractions), but also the contemporary floating units for economic transport of various goods and large passenger ferries for cars and passengers. In the wider Split region there are several shipping companies, one large and several smaller shipyards that meet the required level of competitiveness for the construction of the above ships and boats. Split has the Oceanographic Institute, and a university department for the study of the sea, whose scientists are achieving significant internationally recognized results. These subjects are important for the development of fisheries, fish preservation, environmental protection of the sea and seabed, and for the continuity of the development of mariculture. Other institutions with the seat in Split are the Croatian Hydrographic Institute, the Croatian Register of Shipping and Plopvut, the company engaged in the safety of navigation. The Archaeological Institute conducted significant submarine researches related to the maritime history of the Adriatic. Split has achieved internationally significant results in the training of maritime personnel of all profiles. The Faculty of Maritime Studies, an important component of the University of Split, organises courses at all levels of seafarer profession, providing, in cooperation with other faculties, modern laboratory equipment for the training and education of future seafarers. These and all other stakeholders qualify Split to be declared a maritime industry town.

 

SIGNATORIES:

PARTICIPANTS TO THE 14TH PAN-EUROPEAN SYMPOSIUM

EUROPEAN MOVEMENT SPLIT

MARITIME INSTITUTE

CROATIAN-SWISS ASSOCIATION SPLIT

CONFERENCE PROGRAMME

 DAY ONE

Thursday 21st. November 2013.

09.00-09.30 Registration

09.30- Opening of the Conference

Welcome Speeches:

Capt. Ivan Knezevic, President Croatian Swiss Association Split, Croatia

Mr. Ivo Grga, President European Movement Split, Croatia

prof. dr. sc. Slobodan Beros, Director Maritime Institute, Split, Croatia

10.00-10.20  Presentation of E-Book and CD-a

                     „13th. PANEUROPEAN SHIPPING  CONFERENCE

                      dr. sc. Neven Seric, dipl.oecc., Split, Croatia 

10.20-10.40  Exebition

Robert KuÄ?ić INITIATIVE BUILDING REPLICA DIOCLETIAN SHIP

10.40-11.00  Coctail

 Session 1.

SHIPPING INDUSTRY WILL REMAIN AS PROFITABLE BUSINESS

Moderator:    Mr. Ivo Grga

11.00-12.30   Round Table

                   “COSTA CONCORDIA  Raised THE SHIP BY 65 DEGREES

                    prof. dr.sc. Roko Markovina, FESB, Split, Croatia

12.30-13.30  Launch

13.30-13.50  EX YUGOSLAVIA PORT DEVELOPMENT – DOOR TO EUROPE AND PORT DESIGN

                      Capt. Ivan Knezevic, Split, Croatia

13.50 – 14.10 MODERN SHIPS

                         prof. dr. sc. Slobodan Beros, Faculty of Electrical Engineering,  

                         Mechanical Engineering and Naval Architeture,Split, Croatia,

14.10-14.30   TESTING OF ALUMINIUM ANODE IN SEAWATER

                 prof. dr. sc. J. Radošević Faculty of Chemical Technology Split, Croatia

             A. Višekruna Aluminij d.d. – Mostar, BH

             V. Janjić NCP –Repair Shipyard d.d. –Šibenik, Croatia

             S. Slavica-Matešić Factory Light metals d.d. (TLM-TVP) – Šibenik, Croatia                   

                   

14.30-14.45    Coffee

14.45-15.05    BUILDING HUGE CRUSIE SHIP WITH IMPACT ON GDP AND EMPLOYMENT

                         Capt. Ivan Knezevic, Marine Consult, Split, Croatia

15.05– 15.25   MARKET CAPITAL STOCK AND SHIPPING, CURRENT SITUATIONS AND   

                           PERSPECTIVE

                         Vjeran Filippi, Director Adriatica Consulting, Zagreb, Croatia

15.25– 15.45   SHIPBUILDING FINANCING IN THE EU AND CROATIA

                           Christopher Jon Kaucic, Financial Advisor, Zagreb, Croatia        

15.45-16.05    40 FEET ISO LNG CONTAINER TANK

                         Marino Landron, Tehnical Director, Rektor, Rijeka, Croatia 

16.05-16.25   THE ECO COMPONENT AS A FUNDAMENTAL, INTEGRAL ELEMENT OF THE

                       NAUTICAL TOURISM PRODUCT IS A PRECONDITION  FOR APPLYING THE        

                       PREMIUM PRICE STRATEGY

Neven Seric, Ph. D., Assistant Professor, University of Split, Faculty of Economics, Split, Croatia

16.25-16.45   FAULT TREE ANALYSIS IN THE RELIABILITY OF HEAVY FUEL OIL SUPPLY
                      Ivana Golub Medvešek, Joško Šoda, Tina Perić
                     Faculty of Maritime Studies, Zrinjsko – Frankopanska 38, 21000, Split
 

 16.45-17.15    Wraping up and Evoluation of the Conference

 

 DAY TWO

Friday 22nd. November 2013.

10.00-12.00 MANUFACTURES OF MARINE EQUIPMENT 

Maritime Institute

Danko Uglešić, dipl. oec.

Upravljanje djelatnim resursima s ciljem efektivnijeg poslovanja male brodogradnje u Hrvatskoj

Repozicioniranje nautiÄ?ke turistiÄ?ke ponude RH - Šerić, N., Trebješanin D

CONFERENCE TOPICS:

SHIPPING INDUSTRY

SHIPBUILDING INDUSTRY

FUTURE OF THE SHIPPING INDUSTRY

VESSEL DESIGN

LPG INDUSTRY

LNG INDUSTRY

MARINE ENGINES

SHIP FINANCE

INVESTING IN SHIPS

MANNING COST TRENDS

MARINE TRAINING

PORT DEVELOPMENT

PORT LOGISTIC & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

ENVIROMENTAL ISSUES

NAUTICAL TOURISM

MARINE INSURANCE & LAW

CASUALITIES & CLAIMS

MARITIME LAW

ENVIROMENT

PORT DEVELOPMENT


We have establish science group for Maritime Institute,our scope is to develope different areas of interest.

Especialy Maritime Industry including enviroment "keep the sea's safety and clean".

Please visit us www.marinstitute.net or call us +385(0)99 425 64 01Sudionoci XIII Paneuropskog simpozija na temelju održanog okruglog stola 22.11.2012.
godine usvojili su sljedeće zakljuÄ?ke, te objavljuju:

DEKLARACIJU

Hrvatska brodogradnja je relevantan gospodarski resurs koji može osigurati brži
rast BDP-a od projekcije rasta u periodu 2012.-2015. koje je predstavilo resorno
Ministarstvo.

•      MatematiÄ?kim modelom je dokazivo da pokretanje investicijskih ciklusa u
brodogradnji ima multiplikativan utjecaj na oÄ?ekivane indekse BDP-a u periodu do
2016. godine.


•       Pomorski Institut iz Splita raspolaže relevantnim podacima o kretanju globalne
potražnje za konkretnim tipovima brodova u periodu 2013.-2015., te može u
funkciji agenta kvalitetno i efikasno odraditi taj dio posla za zainteresirana
hrvatska brodogradilišta.


•       PreporuÄ?ljivo je povezivanje nacionalnog lanca marina ACI d.d. Opatija u
investicijskom projektu kojim bi se ugovorila izgradnja turistiÄ?kih brodova
kapaciteta stotinjak osoba, a koji bi nudili tjedne turistiÄ?ke ture u akvatoriju
istoÄ?noga Jadrana i u periodu predsezone i posezone. Povoljni mikroklimatski
uvjeti i mogućnost da se kroz takav projekt usmjeri dio državnih investicija
rezultirali bi znaÄ?ajnim reperkusijama na turistiÄ?ki promet i turistiÄ?ku potrošnju u
predsezoni i posezoni.


•       Socijalno odgovorno gospodarstvo (model Dalmacijavina iz Splita) je primjenjivo i
u hrvatskoj brodogradnji. ÄŒelni kadar se treba odabrati iznutra, bez miješanja
politike izvana.


•       Umrežavanje gospodarskih subjekata preko Pomorskog Instituta je poželjno i u
sferi gospodarenja lukama i luÄ?kim resursima. Obzirom na nove kontejnerske
brodove koji raspolažu vlastitom iskrcajnom tehnologijom jadranske luke mogu
povećati promet osiguravanjem iskrcajnog prostora, i logistiÄ?kim rješenjima
transporta do željezniÄ?kih terminalskih Ä?vorišta (Rijeka, Trst, Zagreb). U
perspektivi je korisno promišljati i o izgradnji flote teglenica (Ä?ime bi se dodatno
uposlili navozi hrvatskih brodogradilišta), kojima bi se kontejneri morskim putem
transportirali do željezniÄ?kih terminalnih Ä?vorišta na obali (Rijeka, Trst). Ova
perspektiva je realnost zbog znaÄ?ajnog rasta troškova prijevoza morem duljom
rutom do kontejnerskih luka na obali Atlantskog oceana (primarno uvjetovano
porastom cijene goriva).


•       Pokazatelji na globalnom tržištu ukazuju na rastući trend gradnje turistiÄ?kih
brodova kapaciteta stotinjak putnika visoke klase i razine opremljenosti. Gradnja
takvih brodova ima višestruki multiplikativni faktor na nacionalno gospodarstvo
(zbog ugraÄ‘ene opreme), te je razvidno da talijanska, njemaÄ?ka i francuska
brodogradilišta usprkos recesiji povećavaju godišnju proizvodnju istih.


•      PreporuÄ?ljivo je potaknuti projekte javno-privatnog partnerstva u povezivanju
postojeće nautiÄ?ke infrastrukture, gradnje novih turistiÄ?kih brodova kapaciteta
stotinjak osoba i bankarskog sektora.

•      Pomorski Institut će nastaviti s razradom prijedloga projekata gradnje razliÄ?itih
plutajućih objekata Ä?ime bi se dodatno uposlilo navoze brodogradilišta (plutajuća
parkirališta, pomorski opskrbni punktovi, plutajuće platforme za razliÄ?ite namjene i
dr.) u cilju produljenja turistiÄ?ke sezone i porasta turistiÄ?ke potrošnje.


•     Afirmativan stav Hrvatske Vlade, nacionalne politike i medija po pitanju oÄ?uvanja
hrvatske brodogradnje doprinijeti će interesu domaćih i inozemnih investitora za
ulaganje u projekte javno privatnog partnerstva u brodogradnji namijenjenoj
turizmu, zbog Ä?injenice što je to sigurno, dugoroÄ?no i profitabilno podruÄ?ja
ulaganja na prostoru Republike Hrvatske.


•      Prihvaćanje navedenih prijedloga, pored multiplikativnih efekata na indeks rasta
BDP-a ubrzati će i Cash flow nacionalnog gospodarstva.


•      ZnaÄ?ajnu podršku realizaciji svih zakljuÄ?aka mogu pružiti ekspertni timovi
Pomorskog Instituta iz Splita.

Kap. Ivan Knežević
Predsjednik


PROGRAMME COUNCIL:

Capt. Ivan Knezevic  (Croatia)

Mr. Louis Doimi de Frankopan (UK)

Mr. Joe Glamocak  (Australia)

Mr. Tony Suchy  (UK)

Mr. Thoen Aage (Norway)

Mr. Nicolas Wirth (Switzerland)

Mr. Vjeran Filippi (Croatia)

Ph.D. Roko Markovina, ass.prof. (Croatia)

Prof.dr.sc. Slobodan Beros  (Croatia)

Prof.sc.dr. Ante Munitic (Croatia)

Mr.sc. Ante Cagalj, dipl.ing. (Croatia)

Mr. Ivo Grga (Croatia)

Dr.sc. Neven Seric, dipl.oecc. (Croatia)

Capt. Nikola Mendrila (Croatia)

Mr. Stjepan Varnica (Croatia)

Miroslav Jovicic, mag.oec. (Croatia)

ORGANIZING COMMITTEE:

Capt. Ivan Knezevic, Chairman

Ph.D. Roko Markovina, ass.prof.

Mr. Vjeran Filippi

Ph.D. Neven Seric, ass.prof.
To translate to english language please go to: www.translate.google.com

Izjava za tisak:

IX Paneuropskog Pomorskog Simpozija

 OdluÄ?ivanjem o budućnosti hrvatske brodogradnje odluÄ?ujemo i  o budućnosti naše djece

Nakon  gospodarski neopravdanog brisanja nekadašnjih giganata, poput “ Prvomajske”, “Ä?ure Ä?akovića”, “TPK”, “Jugoturbine”, “Rade KonÄ?ara”, “Jedinstva” i dr. industrijskih kompleksa RH podržavljenjem društvenog vlasništva (koji je proces u konaÄ?nici okonÄ?an pljaÄ?kom društvene imovine), opstala je još samo hrvatska brodograÄ‘evna industrija. Uz nju je opstala i brodograÄ‘evna znanost i brodograÄ‘evni obrazovni sustav. Opstale su i desetine tisuća obitelji koje žive od brodogradnje. Hrvatska brodogradnja je to uspjela zahvaljujući kakvoći, pouzdanosti, pridržavanju rokova, prihvatljivim cijenama, - tržišnim kategorijama, ali i dosadašnjim nastojanjima države. Oblik vlasništva ne spada meÄ‘u važna, a pogotovo ne najvažnija pitanja za tip i karakter industrije kakva je brodogradnja. Brodogradilišta su uspješna ili neuspješna, ovisno o kvaliteti Uprave, a ne primarno o modelu vlasništva. U vlasniÄ?koj strukturi ima ih u potpunom državnom vlasništvu, u vlasništvu krupnog kapitala ili velikih fondova,  multinacionalnih kolosa i bankarskih sustava, te malih dioniÄ?ara. ZajedniÄ?ka karakteristika neuspješnih je da se u postavljenje Uprava miješala država.

Nakon niza pogrešnih poteza, od 1992. na ovamo, i pored stalnih upozorenja struke, nakon nekorisnog trošenja sredstava subvencija u “kupovanje socijalnog mira”, nakon stalnog postavljanja novih politiÄ?kih “podobnika”, umjesto struÄ?nih “odliÄ?nika” na Ä?ela Uprava (izuzev “Uljanika”), i Nadzornih odbora, danas, kao jedino rješenje za probleme hrvatske brodogradnje, Vlada nudi iskljuÄ?ivo privatizaciju. Smatramo da to nije najsretnije rješenje.

Država, iako nije najbolji vlasnik, bolji je od tajkuna, kome bi se za 1 kunu prepustilo ogromno bogatstvo u vlasništvo, s kojim isti može uraditi što želi. Scenarij je već viÄ‘en – kraći period isplaćivati minimalne plaće, potom rasprodati (i odliÄ?no zaraditi) imovinu, te objaviti steÄ?aj.

Mnoge „ekspertne skupine“ iz inozemstva su u nekoliko navrata izraÄ‘ivale elaborate za visoku cijenu, kao i ovaj posljednji, koji je poslan na uvid i ocjenu Ä?inovnicima EU, te  se vraćao na doradu i ponovno je dostavljen Bruxellesu. Niti struÄ?na, a pogotovo šira javnost, Ä?ak ni zaposlenici u brodogradilištima, nisu upoznati o kakvim se “receptima” u tom elaboratu radi, i kakvu sudbina stranci kroje  hrvatskoj brodogradnji.

Za rješavanje unutarnjih slabosti, niske uÄ?inkovitosti, recidiva “socijalizma”, nedovoljne angažiranosti djelatnika u izvršavanju planskih zadataka, i ostale probleme radne discipline, te za rješavanje problema kooperacije, odgovorno je jedino i iskljuÄ?ivo-POSLOVODSTVO SVAKOG BRODOGRADILIŠTA, a njih je (osim u „ULJANIKU“ ) uvijek postavljala Država, a ne struka, pa je za ovakvo stanje Država i odgovorna. Struka i znanost hrvatske brodogradnje, okupljena oko simpozija “Sorta” na to upozorava još od 1992. godine i  još uvijek nudi konkretna rješenja problema.

Polazeći od raspoloživih informacija, mi, sudionici IX Paneuropskog simpozija o brodarstvu, dajemo punu podršku brodograÄ‘evnoj struci Republike Hrvatske i apeliramo na Vladu RH da konaÄ?no prepusti rješavanje problema hrvatske brodogradnje – STRUCI.

Hrvatska brodogradnja traži samo „KRUVA I RADA“... KAO ŠTO NI HRVATSKA NE TREBA U EUROPU POD SVAKU CIJENU. VLADA MORA IMATI „PETLJE“ REĆI EUROPI: …MI IMAMO I ŽELIMO I DALJE IMATI SVOJU BRODOGRADNJU, POD SVAKU CIJENU! BRODOGRADNJA JE NAŠE POSLJEDNJE UPORIŠTE, A ALTERNATIVA JE SAMO JEDNA: POSTATI EU SLUGANIMA KOJI ĆE MOLITI ZA MRVICU KRUHA.

MI, DANAS, JOŠ UVIJEK IMAMO ÄŒITAV  KRUH, MAKAR CRNI! MORAMO SVOJOJ DJECI OSTAVITI U ZADUŽBINU, AKO NE VIŠE, ONDA BAREM ONOLIKO KOLIKO  SMO U ZADUŽBINU I DOBILI.

     U Splitu, 21.11.2008.              Sudionici IX Paneuropskog Pomorskog Simpozija o Brodarstvu


Institut na webu

Slobodan Beroš, profesor na splitskom FESB-u, dobio je zadatak osnivanja Pomorskog instituta u Splitu, i to na internetu.

“Kadar postoji i nije samo onaj iz Dalmacije, nego i iz svijeta, koji bi se javljao na projektima Ministarstva znanosti i EU-a. Koristili bi laboratorije za simulacije i mjerenja po svijetu.